Abel, Set

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Abel är ett bibliskt namn som antingen motsvarar det hebreiska Hebel ’vindfläkt’, ’förgänglighet’ eller kommer av det assyriska ordet aplu ’son’. Det ursprungligen hebreiska namnet Set betyder ungefär ’bestämd’, ’utpekad’.

Enligt Gamla testamentet hade Adam och Eva två söner, Kain och hans yngre bror Abel. Kain var fåraherde, Abel åkerman. När Gud tog emot Abels offer men inte Kains dräpte denne sin broder. Efter Abels död fick Adam en tredje son, Set. I Nya testamentet omnämns Abel som den förste martyren.

På 1200-talet fanns det en dansk kung som hette Abel. Liksom sin bibliske namne råkade han i strid med sin bror, Erik Plogpenning. I Danmark var dock rollerna omvända: vid ett besök hos Abel mördades Erik, som man tror på Abels anstiftan.

Det äldsta svenska belägget för namnet Abel är från 1496. Det förekom i 1800-talets Norrland men har i stort sett varit sällsynt hos oss. Vid millennieskiftet bars det bara av omkring 300 svenskar.

Set finns första gången belagt 1451, då i formen Seth. Namnet hade en uppgångsperiod i början av 1900-talet (t.ex. operasångaren Set Svanholm, 1904–64), särskilt i de norrländska landskapen och på Gotland. Vid millennieskiftet fanns det sammanlagt omkring 3000 svenskar som hette Set eller Seth.

Även i gamla almanackor hade Abel och Set ett gemensamt datum, nämligen 2 januari. Dagens namn var David till minne av den judiske konungen. Men namnet David fanns också på ett annat datum, 25 juni, som var minnesdag för Västmanlands apostel David. I 1901 års namnlängd togs därför namnet David bort från den 30 december och ersattes av Set. I tvånamnslängden från 1993 fick Abel och Set återigen ett gemensamt datum men inte dagens utan gårdagens, 29 december. I den nya namnlängden har de bibliska brödernas namn flyttats fram en dag till dagens datum, vilket innebär att Set har kommit tillbaka till samma plats i almanackan som före 1993.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.