Abraham

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Abraham är ett hebreiskt mansnamn vars ursprungliga form Abiram betyder ’upphöjd fader’. Det omtolkades i Bibeln till Abraham ’fader till många’.

Abraham är den förste av de tre patriarkerna Abraham, Isak och Jakob. I Gamla testamentet berättas att han med sin tjänstekvinna Hagar fick sonen Ismael, som blev stamfader för araberna. Vid nittio års ålder blev hans hustru Sara havande och födde sonen Isak. När Gud prövade hans lydnad var han beredd att offra Isak, men Gud lät en vädur ersätta sonen. Senare har Jerusalem utpekats som den plats där offret förrättades.

Enligt islamisk tradition vad det i stället Ismael som han var beredd att offra på den plats där klippmoskén i Jerusalem längre fram kom att uppföras.

Det äldsta svenska belägget för namnet Abraham är från 1248. Det blev dock inte vanligt förrän efter reformationen, då man i stället för helgonnamn började använda de gammaltestamentliga namnen. En av Sveriges första protestantiska ärkebiskopar, Abraham Angermannus (ca 1540–1608), har gått till historien genom en visitationsresa där han tog itu med skörlevnad, vidskepelse och kvarlevande katolska seder (”Mäster Abrahams räfst”).

I ett internationellt perspektiv förknippas namnet främst med USA:s president Abraham Lincoln (1809–65) som verksamt bidrog till att slaveriet avskaffades i Nordamerika. Hos oss har Abraham varit på tillbakagång i namngivningen under hela 1900-talet. Vid millennieskiftet fanns det bara omkring 800 svenskar som bar namnet.

I våra almanackor har Abraham varit dagens namn sedan 1702 efter att tidigare haft 20 december som sitt datum. Tvånamnslängden från 1993 lanserade namnparet Abraham – Efraim, men i den nya namnlängden står Abraham åter som enda namn.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.