Adam

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Mansnamnet Adam är ursprungligen hebreiskt och bildat till ett ord med betydelsen ’rödaktighet’. Namnet syftar antagligen på röd jord.

I Bibelns berättelse om Adam och Eva i Edens lustgård är Adam den första människan, som Gud skapar av jord från marken. I den hebreiska texten har Adam från början inte uppfattats som ett speciellt mansnamn utan som Människa. När ormen har lurat Eva att plocka kunskapens frukt och hon och Adam har smakat på den, fördrivs de ur lustgården. Adam blir en åkerman, vilket har blivit ihågkommet i ett medeltida rim: ”När Adam grävde och Eva spann / vem var då en adelsman?” Ett vanligt motiv i konsten är Adam och Eva stående nakna vid kunskapens träd, där ormen ringlar sig om stammen, men även berättelsen om hur Gud ger Adam liv har inspirerat konstnärerna, t.ex. Michelangelo i hans berömda målning i Sixtinska kapellet.

Till Sverige kom namnet Adam år 1350. Det togs upp inom flera adelsätter men fick aldrig någon större spridning bland allmogen. Under en stor del av 1900-talet hade det en ganska blygsam frekvens; så sent som 1975 fanns det bara omkring 1000 svenskar som hette Adam. Den uppgång för bibliska namn som kännetecknar 1900-talets sista decennier ledde till att även namnet Adam fick ökad popularitet. Vid millennieskiftet bars det av omkring 14000 svenskar, och vid utgången av år 2000 låg Adam på 13:e plats på listan över årets vanligaste tilltalsnamn på nyfödda pojkar.

Före 1901 innehöll almanackorna två namn på julaftonen, Adam och Eva. Dagens namn var Israel. 1901 års namnlängdskommitté flyttade Israel till 20 december för att Adam och Eva skulle få var sitt datum. Eva fick stå kvar på julaftonen, och Adam blev dagens namn, vilket det har varit sedan dess.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.