Adela, Heidi

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Kvinnonamnet Adela är ursprungligen tyskt och har uppstått som en kortform av namn med förleden Adel- ’ädel’, t.ex. Adelheid. Heidi är en tysk smekform av Adelheid, där efterleden -heid betyder ’väsen’, ’gestalt’.

Det tidigaste svenska belägget för Adela är från 1719. Den franska formen Adèle användes första gången 1804. Båda hade sin glanstid under 1800-talet. Vid millennieskiftet fanns det omkring 2000 svenskor som hette Adela och omkring 3000 med namnet Adele eller Adèle. Ada (se 10.3) kan vara en kortform av Adela men är även ett gammalt hebreiskt namn.

Heidi blev ett populärt namn i den tyskspråkiga världen genom Johanna Spyris bok ”Heidi” (1881), där huvudpersonen är en liten älsklig flicka som lever med sin morfar i de schweiziska Alperna. Namnet har förekommit i svenskt namnskick sedan 1879 men är vanligare bland finlandssvenskarna än i Sverige (t.ex. författarinnan Heidi von Born, f. 1936 i Helsingfors).

Vid millennieskiftet fanns det omkring 2000 svenskor som hette Heidi.

I gamla almanackor var dagens namn Eudoxus till minne av en romersk martyr. Hans namn var egentligen Eudoxius, och han var minister hos den romerske kejsaren Diocletianus som lät halshugga honom. Adela introducerades i 1901 års namnlängd men flyttades i 1993 års tvånamnslängd till ett annat datum (23.6). I stället kom namnparet Harry – Harriet (se 10.10) in på dagens datum. I den nya namnlängden är Adela tillbaka på sin gamla plats, nu tillsammans med Heidi, vars dag i tvånamnslängden var 14.6.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.