Adolf, Alice

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Adolf är ett mansnamn av tyskt ursprung som utvecklats ur forngermanska Athalwolf, en sammansättning av adal ’ädel’ och wolf ’varg’. Alice är ett engelskt kvinnonamn som återgår på det forngermanska Adalheidis, sammansatt av ord med betydelsen ’ädel’ och ’ljus’. Kortformen Adaliz förändrades i franskan till Aliz som på 1100-talet latiniserades till Alicia och blev ett populärt namn både i Frankrike och England.

Namnet Adolf kom in i svenskt namnskick 1594 genom Gustav II Adolf som i dopet fick det senare namnet efter sin morfar, hertig Adolf av Holstein-Gottorp. Det fick spridning i Sverige vid mitten av 1700-talet när Adolf Fredrik besteg tronen och kom i samband med hans trontillträde även in i almanackan. Det fortsatte att vara populärt under 1800-talet men var ur bruk långt innan Adolf Hitler hade kommit till makten i Tyskland.Efter andra världskriget har namnet varit otänkbart som tilltalsnamn i Sverige. Ännu vid millennieskiftet fanns det omkring 6000 svenskar som hette Adolf, men av dem var det bara 11% som hade det som tilltalsnamn.

Alice blev ett populärt namn i England och flera andra europeiska länder vid mitten av 1800-talet, sedan den engelska romantikens diktare hade tagit upp det. I Sverige kom det första gången i bruk 1841 och blev ett modenamn under senare hälften av 1800-talet (t.ex. viskompositören Alice Tegnér, 1864–1943). Även Lewis Carrolls berömda barnbok ”Alice i underlandet” (1865) bidrog till spridningen. Under större delen av 1900-talet uppfattades det som omodernt, men på 1990-talet blev det populärt på nytt. 1999 låg det på 30:e plats på listan över de vanligaste tilltalsnamnen på flickor födda detta år.

Det gamla namnet på dagens datum är Ediltrudis. Det helgon som hedrades var en dygdig engelsk prinsessa på 600-talet som förblev jungfru livet ut trots att hon var gift två gånger. Namnet byttes 1750 ut mot Adolf, som stod kvar i 1901 års namnlängd. I tvånamnslängden från 1993 var Adolf sammanparat med Adela (nu 5.9), men i den nya namnlängden är namnparet i stället Adolf – Alice.

I Danmark och Norge, där midsommardagen till skillnad från i Sverige fortfarande infaller den 24 juni, firar man S:t Hansaften respektive Jonsokaften i kväll. Man tänder eldar, så som vi gjorde i Sverige på 1500-talet och tidigare, innan seden att tända valborgsmässoeldar hade slagit igenom.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.