Agne, Ove

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Agne är ett mansnamn av nordiskt ursprung, sannolikt avlett av stammen agh- ’spets’ (jfr egg). Ove är ett mansnamn av danskt ursprung. Det utvecklades under senmedeltiden i jylländskan ur det forndanska namnet Aghi, som möjligen är en kortform av namn på Agh-.

Agne var enligt Snorre Sturlasson namnet på en kung av Ynglingaätten. På hemväg från ett härjningståg i Finland hängdes han i sin egen halskedja på en holme vid Mälarens utlopp. Holmen fick namnet Agnefit, men vi känner den numera som Gamla stan i Stockholm. Namnet Agne levde kvar i Uppland ännu på 1500-talet och fick en renässans under 1800-talets göticism, då Pehr Henrik Ling använde det i dramat ”Agne” (1812). Under 1900-talet var det särskilt vanligt på 30- och 40-talen (t.ex. fotbollsspelaren Agne Simonsson, f. 1935). Antalet personer som hette Agne var vid millennieskiftet omkring 5500. Det besläktade norska namnet Agnar förekommer sparsamt även i Sverige.

Ove förekom i Skåne redan på 1400-talet och är ett arvnamn inom den friherrliga ätten Ramel. Högre upp i Sverige var det länge ganska ovanligt, men på 1930- och 40-talen fick det tillsammans med andra danska pojknamn som Stig, Kaj, Jörgen och Sören en allt större spridning i Sverige (t.ex. fotbollsspelaren Ove Kindvall, f. 1943). Vid millennieskiftet fanns det omkring 41000 svenskar som hette Ove eller Owe.

Före 1901 var dagens namn Agabus. Så hette en kristen profet som finns omnämnd i Apostlagärningarna. Namnet byttes 1901 ut mot Agne. I tvånamnslängden från 1993 ingick namnparet Agne – Agnar på dagens datum och Åke – Ove på annan plats i almanackan (8.5). I den nya namnlängden har Agnar utgått och Ove flyttats till Agne, eftersom de båda namnen med stor sannolikhet är besläktade.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.