Aina, Aino

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Aina är den svenska formen av det finska kvinnonamnet Aino, som betyder ’den enda’.

I det finska nationaleposet ”Kalevala” förekommer flickan Aino, som lovas bort som brud till den gamle Väinämöinen. Hon vill inte ha honom utan flyr till havet och drunknar. Aino är sinnebilden för en ung, oskuldsfull flicka, och namnet blev populärt både i Finland och Sverige. Zacharias Topelius har bidragit till spridningen av formen Aina med dikten ”Ljungblommor” (1845). Namnet Aina har förekommit i Sverige sedan mitten av 1800-talet och nådde sin största popularitet under 1900-talets två första årtionden. Antalet svenskor som bar namnet var vid millennieskiftet omkring 17000.

Det äldsta belägget för formen Aino i svenskt namnskick är från 1879. Den spreds i Sverige på 1930- och 40-talen när skådespelerskan Aino Taube (1912–90) ofta sågs på den vita duken. Vid millennieskiftet fanns det omkring 2500 svenskor som hette Aino.

Innan Aina kom in i almanackan 1901 stod det Aquilina på dagens datum. Så hette en ung kvinna som led martyrdöden i Syrien på 200-talet. I en del äldre almanackor fanns i stället för hennes namn Antonius. Det helgon som hedrades var inte Antonius av Alexandria, vars dag är den 17 januari, utan en fransiscanermunk som levde på 1200-talet, den helige Antonius från Padua. Aina kombinerades i tvånamnslängden från 1993 med Eila, men i den nya namnlängden har Eila bytts ut mot Aino.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.