Åke

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Åke är ett mansnamn av nordiskt ursprung som motsvarar det fornvästnordiska Áki. Namnet tolkas som en diminutivavledning av ett urnordiskt ord med betydelsen ’förfader’. I senare tid har Åke associerats med verbet åka.

Namnet finns redan på runstenar och var vanligt förekommande under medeltiden, oftast i formen Ake. Det förekom i flera danska och sydsvenska adelssläkter, t.ex. Thott och Sparre och började tidigast användas som ofrälse namn i Skåne. På 1500-talet var Åke ett rätt vanligt namn i Småland, Östergötland och Västergötland. Först vid sekelskiftet 1900 nådde det ut i hela Sverige, och på 1930- och 40-talen blev det ett modenamn, inte minst i sammansättningar som Jan-Åke och PerÅke. Under de senaste decennierna har det varit ovanligt som tilltalsnamn. Det tillhör vår 1900-talslitteratur genom Bertil Malmbergs fina barndomsskildring ”Åke och hans värld” (1924). Vid millennieskiftet fanns det omkring 107000 svenskar som hette Åke, vilket ger namnet en plats bland de tjugo vanligaste mansnamnen i landet.

I våra äldsta almanackor var dagens namn Achatius eller Akatius till minne av en martyr som blev halshuggen i Konstantinopel i början av 300- talet. När man 1901 ville ha ett ljudlikt nordiskt namn i stället, föll valet på Åke. I tvånamnslängden från 1993 sammanfördes Åke med det obesläktade Ove (se 13.2), men i den nya namnlängden står namnet åter som det enda på dagens datum.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.