Alexandra, Sandra

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Alexandra är en femininform av det grekiska namnet Alexander. Den grekiska formen Alexandros är sammansatt av aléxein ’försvara’, ’hjälpa’ och andros, genitivformen av ’man’. Sandra är en kortform av Alexandra.

Namnet Alexandra började användas i Sverige under senare hälften av 1700-talet. Det fick en plats i den svenska almanackan 1851 som en hedersbevisning mot Karl XV:s gemål, kronprinsessan Lovisa, som bland sina övriga namn även hade Alexandra. Länge var namnet rätt ovanligt, men mot slutet av 1900-talet kom ståtliga klassiska namn åter till heders, och Alexandra blev ett modenamn. För ett kvartssekel sedan fanns det omkring 5000 kvinnor i Sverige som hette Alexandra, vid millennieskiftet hade siffran gått upp till omkring 20500. På listan över de vanligaste tilltalsnamnen bland flickor födda år 2000 kom Alexandra på 39:e plats.

Kortformen Sandra, som funnits länge i bl.a. italienskan och engelskan, användes i Sverige första gången 1871. Ännu omkring 1975 fanns det bara omkring 1000 svenskor som hette Sandra, men under 1980-talet fick namnet en snabb uppgång och blev ett av de allra populäraste, vilket avspeglas i statistiken: vid millennieskiftet hade siffran nått upp till omkring 27000. Då hade ändå trenden varit nedåtgående under ett antal år. Pålistan över de populäraste tilltalsnamnen på flickor födda 1999 kom Sandra på 38:e plats.

En smekform av Alexandra som var populär på 1920-talet är Ally. Den är i dag så gott som utdöd. En annan smekform, Sandy, visar uppåtgående tendens men är fortfarande sällsynt.

Innan Alexandra kom in i almanackan var dagens namn Alexander i vissa almanackor, Polychronius i andra. Det senare namnet bars av en biskop i Babylon som led martyrdöden på 200-talet. Namnparet Alexandra – Sandra introducerades genom tvånamnslängden från 1993.

 

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.