Alf, Alvar

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Alf är ett nordiskt mansnamn som möjligen uppstått som kortform av Adolf. Det har senare förknippats med folktrons alfer. Alvar är ett mansnamn av nordiskt ursprung, som sannolikt motsvarar det fornengelska Ælfhere, sammansatt av ælf ’alf’ och here ’krigare’.

Namnet Alf finns på runstenar och levde kvar länge i västsvensk namntradition. Det hör till de nordiska namn som fick ökad användning kring 1900, men den stora uppgången kom inte förrän på 1930- och 40-talen (t.ex. den kristdemokratiske partiledaren Alf Svensson, f. 1938). Vid millennieskiftet fanns det omkring 28000 svenskar vid namn Alf.

Namnet Alvar förekom på medeltiden i Norge, men det tidigaste svenska belägget är så sent som från 1822. Det har hänt att det uppfattats som en översättning av tyskans Ernst ’allvar’, vilket lett till stavningen Allvar. Vid millennieskiftet bars namnet av omkring 8000 personer.

De alfer som spelade en framträdande roll i gammal germansk folktro motsvaras i svensk folktradition av älvorna, som troddes vålla sjukdom om man utförde sitt naturbehov eller kastade ut hett vatten på marken utan att förvarna.

Det äldsta namnet på dagens datum är Albanus. Om det helgon som bar namnet finns motstridiga uppgifter: både Tyskland och de brittiska öarna har utpekats som det land där han led martyrdöden. Anledningen till att Alf valdes som ersättning för Albanus i 1901 års namnlängd är främst ljudlikheten. I tvånamnslängden från 1993 fanns namnparet Alf – Alva på dagens datum. I den nya namnlängden är Alva (nu 3.9) utbytt mot Alvar.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.