Alfhild, Alva

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Alfhild är ett nordiskt kvinnonamn sammansatt av alf (ett slags underjordiskt väsen i förkristen folktro) och hild ’strid’. Alva är en femininbildning av Alf och Alvar men kan också vara en kortform av Alfhild.

I de fornnordiska sagorna omtalas flera Alfhild, bl.a. den kvinna som var Sigurd Rings drottning. Namnet finns på en svensk runsten men dog ut under medeltiden och återkom i namnskicket först på 1820-talet genom den nordiska namnrenässansen. Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var det mycket vanligt, men sedan dess har det kommit ur bruk. Vid millennieskiftet fanns det omkring 4000 svenskor som hette Alfhild.

Alva finns belagt som dopnamn sedan 1845 och var populärast i början av 1900-talet (t.ex. den socialdemokratiska politikern Alva Myrdal, 1902–86). Till skillnad från Alfhild har Alva kommit tillbaka under de senaste åren som modenamn. Vid millennieskiftet bars namnet av omkring 5000 svenskor, och på listan över de populäraste namnen bland flickor födda år 2000 kom det på 26:e plats.

Före 1901 stod det Serafia i almanackorna på dagens datum till minne av en romersk jungfru som dog martyrdöden på 100-talet. Det ersattes av Alfhild, som i tvånamnslängden från 1993 fick sällskap med det obesläktade Alfons (se 6.8). I den nya namnlängden har Alfhild i stället sammanförts med Alva, eftersom de båda namnen är besläktade.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.