Alfons, Inez

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Alfons är ett ursprungligen västgotiskt mansnamn sammansatt av ord med betydelsen ’kamp’ och ’ivrig’, ’tapper’. När västgoterna förde med sig namnet till Spanien anslöts det till namn på Adal- ’förnäm’, ’ädel’. Inez är den spanska formen av det ursprungligen grekiska kvinnonamnet Agnes (se 21.1).

En rad spanska kungar har burit namnet Alfons. Den förste levde på 1000-talet, den senaste, Alfons XIII, tvingades gå i landsflykt 1931. I Sverige har Alfons ingått i namnskicket sedan början av 1800-talet. Det var populärt årtiondena kring 1900 men har sedan varit sällsynt fram till de allra senaste åren, då det har fått en viss uppgång. Mest känt har det blivit genom Gunilla Bergströms barnböcker om Alfons Åberg. Antalet svenskar som hette Alfons uppgick vid millennieskiftet till omkring 1700.

Det tidigaste svenska belägget för namnet Inez är från 1842. Det var populärt i början av 1900-talet fram till 30-talet (t.ex. textilkonstnären Inez Svensson, f. 1932). Under senare årtionden har det varit ovanligt. Vid millennieskiftet fanns det omkring 8000 svenska kvinnor som hette Inez.

I gamla almanackor är dagens namn Sixtus till minne av påven Sixtus II som led martyrdöden år 258. Det är han som har fått ge namn åt Rafaels berömda målning av Sixtinska madonnan; jungfru Maria omges där av två helgon, av vilka Sixtus är det ena. År 1901 byttes Sixtus ut mot ett likljudande nordiskt namn, Sixten (se 14.12). Alfons och Inez fanns båda med i tvånamnslängden från 1993 men på andra dagar. I den nuvarande namnlängden har de sammanförts på dagens datum på grund av att de båda har nått oss från spanskt namnskick.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.