Alfred, Alfrida

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Mansnamnet Alfred är av engelskt ursprung och motsvarar det fornengelska Ælfræd, en sammansättning av ælf ’alf’ och ræd ’råd’. Kvinnonamnet Alfrida kan antingen komma från tyskans Elfriede, som är sammansatt av ord för ’ädel’ och ’fred’, eller vara en femininform till mansnamnet Alfrid, sidoform till Alfred.

Alferna var enligt gammal anglosaxisk och skandinavisk mytologi ett slags övernaturliga väsen med människoliknande utseende, som har varit föremål för religiös kult. Ett tecken på det är att förleden ælf- ingår i mer än 30 medeltida anglosaxiska namn. En anglosaxisk kung, Alfred den store (849–899), härskade över största delen av södra England och fick ofta försvara sitt rike mot danska vikingar.

Alfred nådde svenskt namnskick 1751. Det blev ett av 1800-talets modenamn, möjligen på grund av den engelske skalden Alfred Tennysons (1809–92) enastående popularitet. Bland de 1800-talssvenskar som fick namnet märks Alfred Nobel (1833–96). I vårt eget sekel har det även givits åt diktade gestalter med humoristisk framtoning, t.ex. den spenatätande sjömannen Karl-Alfred, huvudperson i en tecknad serie som i ursprungslandet USA heter Popeye, och tidningen MAD:s Alfred E. Neuman. Namnets frekvens har minskat under 1900-talet, och för närvarande heter omkring 8000 svenskar Alfred.

Namnet Alfrida har funnits i Sverige sedan 1823 och nådde sin största popularitet under senare hälften av 1800-talet. Det har blivit alltmer sällsynt under 1900-talet och bars vid millennieskiftet av omkring 2200 kvinnor. En fornsvensk form, Alfrid, förekom på 1700-talet i Västergötland och är ännu inte helt utdöd.

Alfred kom in i almanackan 1901 i stället för det gammaltestamentliga patriarknamnet Enok. Namnparet Alfred – Alfrida introducerades genom tvånamnslängden från 1993. I bl.a. tyska och franska almanackor är dagens namn Genoveva (Geneviève) till minne av ett franskt helgon från 400-talet, Sainte Geneviève, som är staden Paris skyddshelgon.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.