Algot

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Det nordiska mansnamnet Algot, som i fornsvenskan även stavades Algut, är sammansatt av en förled som motsvarar alf, ett slags underjordiskt väsen, och efterleden göt ’man från Götaland’.

De äldsta beläggen för namnet Algot finns på runstenar. Under 1200-talet var det ett stormannanamn i Västergötland. Den västgötske storgodsägaren och lagmannen Algot Brynolfsson och hans sju (möjligen åtta) söner hörde till rikets mäktigaste män, men de förlorade makten när en av sönerna, Folke Algotsson, enlevererade dottern till ett riksråd och flydde med henne till Norge. Om denna händelse diktades en ballad som fick stor spridning, ”Folke Algotssons brudrov”.

Att namnet har varit utbrett i Götaland framgår av att det finns bevarat i medeltida ortnamn, t.ex. Algutsboda. Det bevarades länge som bondenamn i Götaland och blev vanligt i hela landet på 1800-talet. Konfektionsföretaget Algots i Borås (1907–77), grundat av Algot Johansson, var på sin tid ett av de största i sin bransch. Under 1900-talet har namnet varit på tillbakagång, och vid millennieskiftet bars det av omkring 5000 personer.

I de äldsta almanackorna var dagens namn oftast Abdon, någon gång Helena. Skövdes eget helgon, Sankta Helena, firades nämligen i Skara stift på dagens datum. I de övriga stiften var hennes dag 31 juli. Abdon var namnet på en israelitisk domare, som omtalas i en av Gamla testamentets Domarböcker. Men det är inte han som har firats utan en persisk kristen med samma namn som dog martyrdöden på 200-talet. I 1901 års namnlängd byttes Abdon ut mot Algot. Det senare namnet sammanfördes i tvånamnslängden från 1993 med det obesläktade franska kvinnonamnet Margot (nu 15.6), men i den nya namnlängden står Algot åter som enda namn.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.