Allan, Glenn

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Allan är ett engelskt mansnamn av keltiskt ursprung vars betydelse är omdiskuterad. Möjligen är det en diminutiv av ett ord som betyder ’klippa’. Glenn är likaså ett mansnamn av keltiskt ursprung. Det är egentligen ett binamn som återgår på ortnamnselementet gleann ’dal’.

Den engelska stavningen av Allan är oftast Alan, men även Allan och Allen förekommer (t.ex. författaren Edgar Allan Poe, 1809–49). I franskan stavas namnet Alain. Det nådde de brittiska öarna från Bretagne, där Alain fortfarande är vanligare än i övriga Frankrike. Namnet har funnits i Sverige sedan 1839 med en popularitetstopp på 1920-talet (t.ex. skådespelaren Allan Edwall, 1924–97). Uttrycket ”spela Allan” (= uppträda arrogant) anses återgå på skådespelaren Alan Ladd, huvudperson i många hårdkokta filmer på 1950-talet. Antalet svenskar med namnet Allan var vid millennieskiftet omkring 28000.

Namnet Glenn var praktiskt taget okänt som förnamn i Sverige fram till mitten av 1900-talet, då det blev ett modenamn. Inspirationen kom sannolikt från musikern Glenn Miller och Hollywoodfilmer med den populäre aktören Glenn Ford. Namnet blev framför allt vanligt i Göteborg: åren omkring 1980 innehöll mästarlaget IFK Göteborg fyra fotbollsspelare med förnamnet Glenn, nämligen Glenn Holm, Glenn Hysén, Glenn Schiller och Glenn Strömberg. Vid millennieskiftet fanns det omkring 5000 svenskar som hette Glenn.

Det tidigaste namnet på dagens datum är påvenamnet Sotherus. 1812 byttes det ut mot Bernhardina, som var ett av drottning Desiderias namn. Det ersattes i sin tur av Albertina i namnlängden från 1901. Genom att Albertina i tvånamnslängden från 1993 flyttades till Albert (30.8) blev det utrymme för två nya namn, Allan och Alida. Det var ingen helt lyckad kombination, eftersom de är helt obesläktade och bara har en yttre ljudlikhet (Alida är ursprungligen nederländskt). I den nya namnlängden har Allan därför i stället fått sällskap med ett annat keltiskt namn, Glenn, medan Alida har utgått.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.