Allhelgonadagen

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Allhelgonadagen är en annan benämning på alla helgons dag, en helgdag införd av den katolska kyrkan på 700-talet till minne av alla kristna helgon, särskilt de som inte hade egna minnesdagar i helgonkalendarierna.

Alla helgons dag följdes av alla själars dag, som infördes på 1000-talet som en dag då de levande skulle be för de dödas själar. Dessa båda helgdagar utvecklades i de katolska länderna till en sammanhängande helg för de döda, där firandet inleddes redan på allhelgonakvällen. I sydliga länder åt man måltider vid gravarna, och det förekom även att man prydde dem med gravljus. Efter reformationen gjorde den svenska kyrkan försök att avskaffa alla helgons dag som helgdag, men det lyckades inte förrän 1772.

Alla helgons dag är den enda katolska helgdag som har återinförts i Sverige. Det skedde 1953, och en av orsakerna var den ojämna fördelningen av helgdagar på vår- och hösthalvåren. Det behövdes en helgdag på hösten. En annan anledning var att seden att tända ljus på gravarna hade spritt sig från katolska länder nere i Europa till Sverige. Det har sagts att de tusentals ljusen på de stora krigskyrkogårdarna i Frankrike efter första världskriget gjorde ett starkt intryck på svenska resenärer och bidrog till att seden fick ökad spridning även i det protestantiska Sverige. Den återinförda helgdagen blev rörlig och kom att infalla första lördagen efter 1 november.

När Halloweenfirandet nådde oss från USA på 1990-talet, hamnade det de första åren på den nya helgdagen. Det väckte kritik bland dem som tyckte att den stämningsfulla gravsmyckningsdagen och barnens utklädsel till spöken och häxor inte passar ihop. Numera firas Halloween på samma datum som i USA, nämligen 31 oktober.

I gamla almanackor liksom i 1901 års namnlängd stod det alla helgons dag på dagens datum. När den rörliga helgdagen alla helgons dag infördes 1953 fick 1 november i stället heta allhelgonadagen. Tvånamnslängden från 1993 introducerade dessutom två personnamn på denna dag, André och Andrea. I den nya namnlängden står det fortfarande allhelgonadagen, men namnparet har flyttats till 10.7.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.