Alma, Hulda

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Alma är ett kvinnonamn av spanskt ursprung. Det är osäkert om det återgår på ett latinskt ord med betydelsen ’huld’, ’mild’ eller ’närande’, ’god’ eller om ursprunget är det spanska ordet för ’själ’. Hulda är ett nordiskt kvinnonamn som sannolikt är en nybildning till huld ’älsklig’, ’mild’. Det skulle även kunna ha ett samband med det fornisländska Huldh, som var namnet på en völva (sierska) i Ynglingasagan. Det fornisländska namnet är bildat till hölja och betyder alltså ’den höljda’, ’den fördolda’.

Det äldsta belägget för Alma i Sverige är från 1724. Det var ett populärt namn under 1800-talet men blev sedan omodernt. En äldre tids latinkunniga studenter associerade det med uttrycket ”Alma mater” (’hulda moder’), en omskrivning för universiteten. Efter att ha varit ur bruk nästan ett århundrade har Alma åter blivit ett modenamn som år 2000 kom på 53:e plats bland tilltalsnamnen på nyfödda flickor. Totalt fanns det vid millennieskiftet omkring 6000 svenskor med namnet Alma.

För Hulda saknas svenska belägg före 1813. Under senare delen av 1800-talet var namnet mycket populärt, inte minst tack vare visan om ”Hjalmar och Hulda”, den som börjar ”På blomsterklädd kulle satt Hjalmar och kvad”. Den skrevs 1856 och kom ut som skillingtryck i otaliga upplagor. För våra dagars namngivning saknar Hulda betydelse. Namnet bars vid millennieskiftet av omkring 4000 personer.

Fram till 1571 var 8 september helgdag, eftersom man då firade Jungfru Marie födelsedag, eller, som dagen kallades i Sverige, mormässa. När man 1901 bytte ut mormässa mot Alma låg det en ordlek bakom; namnkommittén associerade från Jesu moder till alma mater ’hulda moder’. I tvånamnslängden från 1993 kombinerades Alma med Ally, men i den nya namnlängden är namnparet i stället Alma – Hulda. Motiveringen är att båda namnen kan ha betydelsen ’mild’.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.