Amalia, Amelie

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Kvinnonamnet Amalia är en latiniserad form av gotiska namn med förleden Amal- ’verksam’. Amelie är den franska formen av Amalia.

Amalburga var namnet på ett burgundiskt helgon på 700-talet. En tyskfödd dansk drottning, Sofia Amalia (död 1685), har gett namn åt det 1700-talsslott i Köpenhamn där den danska kungafamiljen bor, Amalienborg. Amalia blev ett modenamn inom tysk och skandinavisk adel på 1700-talet; en hertiginna Anna Amalia arrangerade salonger i Weimar där Goethe medverkade, och i Schillers ”Die Räuber” (1781) förekommer en Amalie von Edelreich.

Det äldsta svenska belägget för namnet Amalia är från 1646. Det fick stor spridning under 1800-talet, men populariteten avtog under 1900- talet, och det är först på allra senaste år som en viss uppgång i namnstatistiken har kunnat iakttas. Vid millennieskiftet bars namnet av omkring 3000 kvinnor. Det vanligaste smekformen är Amy, som även kan vara en engelsk form av det franska namnet Aimée.

Den franska formen Amelie introducerades i slutet av 1700-talet. Den var länge betydligt ovanligare än Amalia men fick en tillfällig uppgång på 1980-talet. I dag finns det omkring 1700 kvinnor med namnet Amelie i Sverige. Den italienska formen Amelia som tidigare knappast alls förekom i Sverige har också blivit vanligare, vilket sannolikt beror på den italienskättade journalisten Amelia Adamo och hennes tidning Amelia. Emelie är en sidoform av Amelie, känd i Sverige sedan 1802, som blev ett modenamn i slutet av 1980-talet och har varit ett av 90-talets populäraste flicknamn. Vid millennieskiftet bars det av omkring 22500 svenskor.

Amalia kom in på dagens datum i almanackan 1777 i stället för Sulpitius, som ursprungligen var namnet på en romersk martyr i början av 100- talet. Namnparet Amalia – Amelie introducerades genom tvånamnslängden från 1993.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.