Amanda, Rasmus

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Amanda är den kvinnliga formen av mansnamnet Amandus, som bildats av latinets amandus ’älskvärd’ (jfr amor ’kärlek’). Rasmus återgår på ett äldre Erasmus, ett ursprungligen grekiskt mansnamn som betyder ’den älskvärde’ (jfr eros ’kärlek’).

Amanda är tidigast belagt som svenskt namn 1735. I början av 1800-talet skrev romantikern Erik Johan Stagnelius sina dikter till en kvinnlig idealgestalt som han kallade Amanda. Namnet fick stor spridning under 1800-talet och förekommer i flera skillingtrycksvisor (t.ex. ”Amanda gångar sig ner till stranden”, ”Amanda Lundbom”). Under största delen av 1900-talet uppfattades det som omodernt, men mot slutet av seklet kom det tillbaka, och år 2000 låg det på sjunde plats på listan över årets vanligaste tilltalsnamn på flickor. Vid millennieskiftet fanns det omkring 23000 svenskor som hette Amanda.

Erasmus var namnet på en biskop i Libanon som dog martyrdöden på 300-talet. Under senmedeltiden räknades han till de s.k. nödhjälparna, de helgon som kan åkallas i nödens stund. I vissa länder har han betraktats som sjöfararnas specielle skyddspatron. Namnet blev särskilt populärt i Nederländerna (t.ex. den lärde humanisten Erasmus av Rotterdam, ca 1469–1536) och i Danmark, där kortformen Rasmus snart blev den vanligaste.

Rasmus nådde Sverige i slutet av 1400-talet och blev ett rätt vanligt namn under 1500-talet. Länge förekom det främst i de gamla danska landskapen. Under 1900-talet försvann det nästan helt ur namnskicket; vid början av 1970-talet fanns det bara omkring 200 svenskar som hette Rasmus. Men på 80- och 90-talen har det kommit tillbaka med besked. Man kan ana att Astrid Lindgrens ”Rasmus på luffen” har bidragit till återkomsten. Vid millennieskiftet bars namnet av omkring 10000 personer.

I gamla almanackor var dagens namn Amandus till minne av en missionär i Flandern och norra Frankrike på 600-talet. 1901 ersattes det av femininformen Amanda. I tvånamnslängden från 1993 lanserades namnparet Amanda – My, men i den nya namnlängden har My ersatts av Rasmus (tidigare 20.2) med motiveringen att det senare namnet har samma betydelse som Amanda.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.