Anna

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Kvinnonamnet Anna är en grekisk form av hebreiska Hanna ’nåd’ (se 5.1).

Formen Anna spreds under medeltiden genom den katolska kulten av Anna, Marias moder. Inga historiska detaljer om hennes liv är kända. Hennes namn förekommer första gånget i det apokryfiska Jakobsevangeliet som även namnger fadern, Joakim. När Mariakulten började blomstra på 1200-talet väcktes också intresset för hennes mor. Ett vanligt motiv i den kristna konsten blev Anna med Maria i knät, som i sin tur håller Jesusbarnet. Det brukar kallas ”Anna själv tredje”.

Det äldsta svenska belägget för namnet Anna är från 1291. Sedan kulten av Sankta Anna hade blivit erkänd på ett kyrkomöte på 1400-talet fick namnet stor spridning i hela Norden. Både Gustav Vasa och Johan III hade döttrar som hette Anna, och dagen firades som helgdag fram till 1571. Under 1800-talet var Anna det vanligaste kvinnonamnet i Sverige. Vid millennieskiftet fanns det omkring 315000 svenska kvinnor som hette Anna, vilket gör namnet till det tredje vanligaste kvinnonamnet; bara Maria (omkr. 453000) och Elisabet/Elisabeth (omkr. 370000) är vanligare.

Den franska, tyska och engelska formen Anne började användas i Sverige under senare delen av 1700-talet, oftast i sammansättningar som Anne Sophie (1773), Anne Charlotte (1783), Anne Marie (1785), Anne Louise (1811) och Anne Christine (1818). Från 1860 har vi haft den engelska formen Ann, även den ofta använd i sammansättningar. Vid millennieskiftet fanns det omkring 18000 svenskor som hette Anne, medan siffran för Ann låg omkring 35000. Den engelska smekformen Annie introducerades 1843 och bars vid millennieskiftet av omkring 10000 svenskor.

I folktraditionen har Annadagen uppmärksammats på flera sätt. Då skulle julölet bryggas; man talade om ”Anna med kanna”. Vidare skulle lutfisken läggas i blöt. I södra Dalarna har det varit sed att ungdomarna gick runt i byn på Annakvällen och gratulerade alla som hade namnsdag.

Våra tidigaste almanacksutgivare placerade Anna på ett annat datum, 26.7, och det dröjde till 1708 innan fick sin nuvarande plats i almanackan. I tvånamnslängden från 1993 lanserades namnparet Anna – Annie, men i den nya namnlängden står Anna åter som enda namn, vilket motiveras av dagens betydelse som folklig märkesdag.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.