Anneli, Annika

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Anneli är från början troligen en smekform av Anne-Louise eller det tyska Anne Liese. Möjligen har diminutivformer av Anna som den tyska Annele bidragit till namnets uppkomst. Annika är en diminutivform av Anna som återgår på de lågtyska formerna Anneke och Anneken.

Anneli har funnits i Sverige sedan slutet av 1800-talet. Det hade en uppgång på 1950- och 60-talen men har under det senaste årtiondet alltmer kommit ur bruk som tilltalsnamn. Vid millennieskiftet fanns det omkring 38000 svenskor som hette Anneli eller Annelie. Namnet är vanligt också i Finland, där det firas på Annadagen den 9.12.

Annika är i Sverige tidigast belagt i den lågtyska formen Anneke från 1461. Det äldsta belägget för stavningen Annika är från 1521. Namnet blev vanligt i syd- och västsvensk allmogemiljö på 1700-talet. Ett exempel på dess popularitet är den sånglek som börjar ”Lunka på” och fortsätter ”Hopp mor Annika”. Liksom Anneli var Annika ett populärt namn på 1950- och 60-talen. Kanske spelade det in att de två syskonen i ”Pippi Långstrump” hette Tommy och Annika. Namnet Annika/Annica bars vid millennieskiftet av omkring 47000 svenskor. Den finska formen är Annikki.

Tidigare var dagens namn Anselm. Det helgon som hyllades var teologen Anselm av Canterbury (1033–1109). I tvånamnslängden från 1993 flyttades namnet till den 4.2, och i Anselms ställe kom Annika och Anneli in i almanackan.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.