Ansgar, Anselm

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Det forngermanska namnet Ansgar är sammansatt av ans- ’gud’ (= isländska áss) och gar ’spjut’ (= isländska geirr). Förleden ans ingår även i Anselm, där efterleden är helm ’hjälm’. Namnet betyder ungefär ’den Gud skyddar’.

Ansgar finns bara i svenska almanackor, och förklaringen är naturligtvis att missionären Ansgar (801–865) inte är särskilt känd utanför Sverige. Men här minns vi honom som Nordens apostel, den förste som predikade kristendom i sveariket.

Ansgar sändes först till Hedeby i Danmark för att missionera. Därifrån avseglade han 829 till Birka med ett skepp som på vägen blev plundrat av sjörövare. När han till slut kom fram blev han väl mottagen och kunde grunda den första kristna församlingen i Sverige. Han blev senare ärkebiskop i ärkestiftet Hamburg-Bremen och gjorde 852 ett andra besök i Birka, men trots detta förefaller församlingen ha utslocknat efter en tid.

Det skulle dröja mer än hundra år innan kristendomen fick sitt genombrott i sveariket.

Ansgar gravsattes i domkyrkan i Bremen och blev där föremål för en helgonkult som under medeltiden spred sig till de svenska stiften. Hans dödsdag 3 februari var redan upptagen av Sankt Blasius; i stället blev 4 februari Ansgars festdag.

Det äldsta belägget för Ansgar som förnamn är så sent som från 1830. Namnet var vanligare i början av 1900-talet än vad det är i våra dagar.

Vid millennieskiftet bars det bara av omkring 300 svenskar.

Namnet Anselm finns till skillnad från Ansgar i många länders almanackor. Det helgon som firas är Anselm av Canterbury (1033–1109), en av sin tids främsta teologer. Liksom Ansgar var han benediktinmunk, och liksom denne slutade han sin bana som ärkebiskop. Han helgonförklarades 1494.

Anselm nådde svenskt namnskick redan 1291. Ännu på 1800-talet hade det en viss utbredning, men under 1900-talet har det liksom Ansgar varit ovanligt. Vid millennieskiftet fanns det omkring 800 svenskar som hette Anselm eller Anshelm.

Dagens äldsta namn är Veronika (se 30.5). Det byttes 1718 ut mot den latinska formen av Ansgar, Ansgarius, som i 1901 års namnlängd ändrades till Ansgar. I tvånamnslängden från 1993 fick Ansgar sällskap med Anselm, som då flyttades från 21 april till dagens datum.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.