Anton, Tony

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Mansnamnet Anton har nått oss från Tyskland och är en förkortning av latinets Antonius, ett namn med oklar ursprungsbetydelse som ofta har associerats med det grekiska substantivet ánthos ’blomma’. Tony är en smekform av Anthony, den engelska formen av Antonius.

I medeltida helgonkalendarier var 17 januari en minnesdag för den helige Antonios, död 356, det kristna eremitväsendets fader. Antonios levde ett långt liv som eremit i Egypten och fick lärjungar som han lärde ett asketiskt levnadsideal. Efter sin död blev han föremål för en levnadsbeskrivning, där det skildras hur han frestades av djävulen. Detta blev sedan ett omtyckt motiv i den kristna konsten.

Antonios namn levde vidare i olika former som latinets Antonius, italienskans och spanskans Antonio, franskans Antoin, tyskans Anton och engelskans Anthony. Kulten av Sankt Antonius har varit särskilt stark i Latinamerika vilket återspeglas i det stora antalet städer med namnet San Antonio. Också i tyskspråkiga katolska områden finns det gott om orter som heter Sankt Anton. I Österrike har därtill en hel rad kompositörer fått sitt namn efter helgonet: Anton Bruckner (1824–96), Anton Webern (1883–1945) och den citterspelande Anton Karas (1906–85).

Antonius förekom som dopnamn i Sverige redan på 1400-talet. Formen Anton, som är känd sedan 1623, var tidigast i bruk bland inflyttade tyskar. Anton hör till de namn som har ökat mest i popularitet under 1900-talets sista årtionden. Under 1900-talets sista 4–5 år har det legat på andra eller tredje plats på listan över de populäraste tilltalsnamnen bland nyfödda pojkar. Från mitten av 70-talet till millennieskiftet steg frekvensen från omkring 12000 till omkring 23000. Något som kan ha styrt en del föräldrars namnval är succéfilmen ”Mitt liv som hund”, där huvudrollen spelades av den unge Anton Glanzelius.

Den engelska smekformen Tony fick sitt genombrott som svenskt dopnamn först på 1960–70-talen. Antagligen har inflytandet från kända filmstjärnor som Tony Curtis spelat en roll. Tony ökade under 1900-talets sista kvartssekel från omkring 8000 till omkring 14000.

I almanackorna stod den latinska namnformen Antonius kvar på dagens datum fram till 1901, då den ersattes av Anton. Namnparet Anton – Tony introducerades genom tvånamnslängden från 1993.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.