Arne, Arnold

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Det nordiska mansnamnet Arne är en kortform av namn med förleden Arn-, ’örn’, t.ex. Arnulf och Arnbjörn. Arnold är av tyskt ursprung och återgår på Arnoald, en sammansättning av Arn- ’örn’ och wald ’härskare’.

Namnet Arne förekommer redan på runstenar och levde kvar i västra och norra Sverige. Det var länge vanligare i Norge än i Sverige, men under 1800-talets senare hälft blev det ett modenamn även hos oss genom Björnstjerne Björnssons berättelse ”Arne” (1859). Dess verkliga storhetstid kom på 1920-talet, då simstjärnan Arne Borg (1901–87) satte världsrekord på löpande band. Då användes det så flitigt att det fortfarande hör till de 25 vanligaste mansnamnen i Sverige, trots att det knappast alls har varit i bruk under de senaste 30–40 åren. Siffran låg vid millennieskiftet omkring 82000.

Arnold infördes i svenskt namnskick på 1200-talet av inflyttade tyskar. Den medeltida formen var Arent. Erik XIV hade en son med detta namn. Riktigt utbredd i Sverige blev formen Arnold inte förrän under 1900-talets tre första årtionden. Ledaren för en av 1900-talets mest kända svenska jazzorkestrar, Harry Arnold (1920–71), hette ursprungligen Harry Arnold Persson. Vid millennieskiftet fanns det omkring 8000 svenskar som hette Arnold.

Före 1901 var dagens namn Aristarchus. Det stod där till minne av en lärjunge till Paulus som finns omnämnd i Apostlagärningarna och enligt legenden led martyrdöden under kejsar Nero. I de flesta utländska almanackor är dagen helgad åt den helige Dominicus, dominikanordens grundare. Att just Arne blev dagens namn 1901 beror på begynnelsebokstävernas ljudlikhet med Aristarchus. Namnparet Arne – Arnold introducerades genom tvånamnslängden från 1993.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.