Aron, Mirjam

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Aron är ett mansnamn av hebreiskt ursprung, vars äldsta form är Aaron. Dess betydelse är omtvistad. Mirjam är ett kvinnonamn av hebreiskt ursprung som motsvarar det arameiska Mariam och grekiska Maria. Även dess betydelse är osäker; enligt en teori har det ytterst egyptiskt ursprung.

I Gamla testamentet berättas att Moses hade en bror som hette Aron och en syster vid namn Mirjam. Aron blev israeliternas förste överstepräst och deltog med Moses i uttåget ur Egypten. Flera berättelser i Bibeln handlar om hur Aron med sin stav åstadkommer övernaturliga ting.

I Sverige har namnet Aron förekommit sedan 1300-talet, tidigast i formen Aaron. Det har aldrig hört till de vanligaste mansnamnen men fick en uppgång under slutet av 1900-talet. Vid millennieskiftet bars det av omkring 2500 svenskar. Om den bibliska Mirjam berättas att hon hade profetiska gåvor och att hon anförde kvinnornas sång i samband med uttåget ur Egypten.

Namnet Mirjam introducerades i svenskt namnskick så sent som under senare hälften av 1800-talet. Det förekommer även med stavningen Miriam. Den finska formen, som även har nått Sverige, är Mirja. Vid millennieskiftet fanns det omkring 5000 kvinnor i Sverige som hette Mirjam eller Miriam.

I almanackan har namnet Aron funnits på dagens datum sedan omkring år 1700. I tvånamnslängden från 1993 fördes Mirjam till Aron, och motiveringen var naturligtvis de båda namnens historiska samhörighet.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.