Artur, Douglas

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Artur är ett keltiskt mansnamn, vars ursprung och betydelse är omdiskuterade. Det har föreslagits att det skulle återgå på keltiska artos ’björn’, men det skulle även kunna ha latinskt ursprung: släktnamnet Artorius omnämns av Tacitus och Juvenalis. Mansnamnet Douglas går tillbaka på de gaeliska orden dubh ’svart’ och glas ’ström’. Det är ett vanligt keltiskt flodnamn som var ett släktnamn i Skottland innan det började användas som förnamn.

Artur är namnet på en sagokung som är huvudperson i den walesisk-bretonska Artur- eller Artussagan. Berättelserna om honom och hans riddare ”kring det runda bordet” har en svag historisk kärna från 500-talet men har främst bevarats till eftervärlden genom krönikor och versberättelser från 1100- och 1200-talen.

I den latinska formen Arturus fanns namnet i Norden redan under medeltiden, förmedlat genom sagan om kung Artur. I slutet av 1700-talet och början av 1800-talet blev det på modet i flera europeiska länder på grund av ett nyväckt intresse för gamla keltiska sagor; ett tyskt exempel är filosofen Arthur Schopenhauer (1788–1860).

Det tidigaste svenska belägget är från 1807. Bland de svenskar som senare under 1800-talet döptes till Artur kan nämnas Nordiska museets och Skansens grundare Artur Hazelius (1833–1901). Namnet har varit på tillbakagång under hela 1900-talet men aldrig helt borta. När det ges som tilltalsnamn i dag är stavningen ofta Arthur. Antalet personer som vid millennieskiftet bar namnet var, om båda stavningarna räknas in, omkring 13000.

Namnet Douglas nådde Sverige som familjenamn på 1600-talet genom att den skotske adelsmannen Robert Douglas trädde i svensk tjänst som militär och utnämndes till greve. Bruket av Douglas som förnamn är inte äldre än från 1900-talet och förklaras främst av det inflytande som filmstjärnor som Douglas Fairbanks har haft på namnskicket. En äldre generation svenskar associerar främst till skådespelaren Douglas Håge (1898–1959), känd genom filmerna om ”lille Fridolf”. Namnet hade en uppgång under 1980- och 90-talen och bars vid millennieskiftet av omkring 3000 personer.

I gamla almanackor var dagens namn Justinus. Det stod där till minne av ett helgon som verkade som filosof i Palestina innan han på 160-talet fördes till Rom och halshöggs. Namnet byttes 1901 ut mot Artur. Namnparet Artur – Douglas introducerades genom tvånamnslängden från 1993.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.