Arvid, Vidar

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Arvid är ett mansnamn av nordiskt ursprung, bildat av Arn- ’örn’ och vidh ’skog’, ’träd’. Även Vidar är ett mansnamn av nordiskt ursprung. Det innehåller en förled som har tolkats antingen som ’skog’, ’träd’ eller som ’vid’. Efterleden är namnelementet -ar ’krigare’.

Arvid finns redan på runstenar och var i äldre tid vanligast i Götaland. Det förekommer som arvnamn i flera adelsätter (t.ex. Horn). Det var populärt under 1900-talets första decennier men gick sedan tillbaka och har först under 90-talet fått förnyad popularitet. Vid millennnieskiftet bars det av omkring 17000 personer och fanns på 58:e plats bland tilltalsnamnen på nyfödda pojkar. En sidoform är Arved. Den finska formen är Arvo.

Vidar är i den nordiska mytologin namnet på Odens son, som i skildringarna av Ragnarök hämnas sin fars död genom att dräpa Fenrisulven. Namnet fanns under medeltiden i bl.a. Jämtland och fick en renässans på 1800-talet. Det är fortfarande vanligast i Norrland och bars vid millennieskiftet av omkring 2000 personer.

Under 1600-talet var det vanligaste namnet på dagens datum Rebecca. En bit in på 1700-talet kom i stället Aristides in till minne av en athenare som på 200-talet författade en skrift till försvar för kristendomen. Namnet byttes 1779 ut mot Arvid, som i tvånamnslängden från 1993 fick sällskap med Vidar.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.