Assar

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Assar är ett mansnamn av nordiskt ursprung. Det har troligen tidigast varit ett binamn med betydelsen ’han som ger svar’; man kan jämföra med namnet An(d)svarr på en runsten (som i sin tur är besläktat med engelskans answer ’svar’).

Assar och sidoformen Asser har funnits i Danmark och Sverige sedan förkristen tid. Lunds förste ärkebiskop hette Asser (död 1137). I vår tid har namnet främst bevarats i Skåne och i Norrland. Det hade en uppgång på 1920- och 30-talen (t.ex. skidlöparen och TV-kommentatorn Assar Rönnlund, f. 1935) men har sedan dess inte spelat någon större roll i namnskicket. I dag associerar säkert många tidningsläsare namnet med Ulf Lundkvists tecknade seriefigur ”Assar”. Vid millennieskiftet bars det av omkring 3000 svenskar.

Det gamla namnet på dagens datum var Lazarus. I Johannesevangeliet berättas att Lazarus var bror till Marta och Maria som visade Jesus gästfrihet och att han återuppväcktes till livet av Jesus. En grav som påstås hysa kvarlevorna efter Lazarus har varit vallfartsort sedan 300-talet.

I Lukasevangeliet nämner Jesus i en liknelse en annan Lazarus, en fattig man vars kropp är täckt av sår. Denne Lazarus blev på medeltiden de leprasjukas speciella skyddshelgon, och en orden, kallad Lazarusorden, byggde sjukhus för dem som drabbats av den fruktade sjukdomen. Länge ansågs det att lasarett kunde föras tillbaka på namnet Lazarus. Numera uppfattas ordet som en folketymologisk ombildning av Nazaretto, vilket är namnet på ett italienskt pestsjukhus på ön Santa Maria di Nazareth.

I 1901 års namnlängd utgick Lazarus till förmån för Assar. I tvånamnslängden från 1993 introducerades namnparet Assar – Astor, men i den nya namnlängden står Assar kvar som enda namn.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.