Astrid, Asta

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Astrid är ett kvinnonamn av nordiskt ursprung som innehåller orden as ’gud’ och frid ’skön’. Asta är en kortform av Astrid.

Namnet Astrid finns på runstenar liksom den östnordiska sidoformen Estrid. Bland kända kvinnor från fornnordisk tid som har hetat Astrid finns en dotter till Olof Skötkonung som blev Olav den heliges hustru. I Norge levde formen Astri vidare in i vår tid, medan Astrid försvann ur det svenska namnskicket och återupplivades under 1800-talets nordiska namnrenässans. Det första sentida belägget är från 1820.

När den svenska prinsessan Astrid föddes 1905 blev Astrid ett modenamn som gavs åt otaliga flickebarn under de följande åren (t.ex. författarinnan Astrid Lindgren, f. 1907). Efter 1910-talet avtog populariteten, och under senare hälften av århundradet har det varit föga använt som tilltalsnamn. Under de allra senaste åren har man emellertid kunnat märka att det är på väg tillbaka. Vid millennieskiftet fanns det omkring 45000 svenskor som hette Astrid. Formen Estrid (som var vanligare än Astrid under 1800-talet) hade vid samma tidpunkt bara omkring 1000 bärare.

Asta är känt sedan 1834 och var särskilt vanligt under 1920-talet. Vid millennieskiftet bars det av omkring 11000 kvinnor.

I medeltida helgonkalendarier fanns namnen Vitalis och Agricola på dagens datum till minne av två italienska martyrer. I äldre svenska almanackor stod bara Vitalis kvar, antagligen på grund av platsbrist – almanackorna var ofta mycket små. I 1901 års namnlängd var namnet ersatt av Estrid, som bara fick stå kvar i sex år; 1907 byttes det ut mot Astrid som en hyllning till den nyfödda prinsessan. Namnparet Astrid – Asta har funnits sedan 1993.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.