August, Augusta

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Mansnamnet August kommer av latinets Augustus ’den gudomligt upphöjde’, ’den vördnadsvärde’, som var de romerska kejsarnas hederstitel. Ordet är bildat till verbet augere ’öka’, ’främja’. Augusta är femininformen av Augustus.

Den förste som bar titeln Augustus och som har kommit att leva kvar till eftervärlden under detta namn var Julius Caesars yngre släkting och efterträdare Gajus Octavianus. Hans hustru Livia tilldelades titeln Augusta vid kejsarens död, och efter henne kom de flesta romerska kejsarinnor att hedras med denna titel.

Både August och Augusta kom in i svenskt namnskick genom den namnklassicism som blev på modet vid renässansens furstehov. Den påverkade Gustav Vasas söner Erik XIV och Johan III att ge sina barn romerska namn. Den senare hade två illegitima söner som fick namnen Julius och Augustus. Under 1600-talet fick många högättade svenska pojkar och flickor heta August och Augusta; det tidigaste belägget för August är från 1661, för Augusta från 1643.

Riktigt vanliga blev båda namnen först under 1800-talet, vilket säkert beror på att det bars av kungligheter både inom och utom Sverige. Oskar I hade en son som hette August. Den tyska kejsarinnan Augusta (1811–90) bidrog till att göra kvinnonamnet populärt.

Många berömda svenskar har hetat August, t.ex. författarna August Blanche (1811–68) och August Strindberg (1849–1912) samt socialistledaren August Palm (1849–1922). August och Augusta blev båda omoderna på 1900-talet, och vid millennieskiftet fanns det bara omkring 6000 svenska män som hette August. Motsvarande siffra för Augusta var omkring 5000. Under 1900-talets sista årtionde har emellertid August kommit tillbaka. Det finns på 80:e plats på listan över de vanligaste tilltalsnamnen på pojkar födda år 2000.

I våra äldsta almanackor stod det Knut på dagens datum, så som det fortfarande gör i Danmark. Namnet flyttades på 1600-talet till tjugondedag jul, 13 januari, och dagens namn blev i stället Lucianus till minne av en syrisk teolog och martyr på 300-talet. Lucianus stod kvar till 1811, då August fördes in i almanackorna som en hedersbevisning mot den danskfödde tronföljaren Karl August, som plötsligt avled 1810. Namnparet August –Augusta introducerades genom tvånamnslängden från 1993.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.