Aurora

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Aurora är ett kvinnonamn av latinskt ursprung. Så hette enligt romarna morgonrodnadens gudinna. Hennes namn kan återföras på grekiskans och latinets aura ’vindfläkt’, ett ord som särskilt har använts om morgonbrisen.

I Sverige har namnet förekommit sedan mitten av 1600-talet. Mot slutet av 1700-talet nåddes vi också av den franska formen Aurore. Den svenska historiens mest kända Aurora är den vackra grevinnan Aurora von Königsmarck (1662–1728). Hon sändes ut av August II av Polen för att förhandla med Karl XII, som dock vägrade att ge henne audiens. Namnet var populärt i Sverige i början av 1800-talet, då det också fanns ett litterärt sällskap, Auroraförbundet, där medlemmar som P. D. A. Atterbom förde fram tidens romantiska ideal. Under 1900-talet har namnet varit ovanligt. Vid millennieskiftet fanns det omkring 2500 svenska kvinnor som hette Aurora.

Före 1901 var dagens namn Anatolius efter en biskop i mindre Asien på 200-talet. Anledningen till att namnet ersattes med just Aurora är att det grekiska ordet anatole betyder soluppgång; det latinska kvinnonamnet har alltså i stort sett samma betydelse som sin föregångare. I tvånamnslängden från 1993 sammanfördes Aurora och det obesläktade Adina. I den nya namnlängden står Aurora åter som enda namn.

Den latinska benämningen på norrsken är Aurora borealis.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.