Axel, Axelina

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Mansnamnet Axel är en nordisk ombildning av det bibliska mansnamnet Absalon (hebreiska Abshalóm) med betydelsen ’fadern är fred’ eller ’fader till fred’. Axelina är femininformen av Axel.

Det nordiska land där namnet Axel tidigast användes var Danmark. På 1100-talet fanns det i Lund (då en dansk stad) en ärkebiskop Absalon som dog 1201. Namnet drogs ihop till Axel(e)n som blev Axel. Det äldsta svenska belägget är från 1371. Under de följande århundradena blev Axel ett vanligt namn inom adeln (t.ex. rikskanslern Axel Oxenstierna, 1583–1654, diplomaten Axel von Fersen d.y., 1755–1810). Genom Tegnérs dikt ”Axel” (1822) blev det ett modenamn under 1800-talet. Under större delen av 1900-talet har det varit omodernt, men mot slutet av seklet har det kommit tillbaka, och år 2000 hörde det till de trettio vanligaste tilltalsnamnen bland pojkar födda detta år. Vid millennieskiftet fanns det omkring 53000 svenskar vid namn Axel.

Axelina började användas på 1800-talet, främst i bondemiljö, men har sedan dess varit ovanligt. Vid millennieskiftet bars det av omkring 1000 kvinnor, av vilka bara 4% hade det som tilltalsnamn.

I våra äldsta almanackor var dagens namn Justina till minne av en jungfru och martyr i Mainz, som enligt legenden dödades år 451 av Attilas hunner just när hon tog nattvarden. I 1901 års namnlängd flyttades Justina till den 15 juni för att bereda plats för Axel. Anledningen till att namnkommittén ville ha det senare namnet just på dagens datum var att Axel Oxenstierna föddes den 16 juni. Namnparet Axel – Axelina introducerades i almanackan genom tvånamnslängden från 1993.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.