Barbara, Barbro

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Kvinnonamnet Barbara är av grekiskt ursprung och betyder ’främmande’, ’icke-grek’ (jfr barbar). Barbro är den svenska formen av Barbara.

Ordet barbar lär ha uppstått när grekerna härmade hur främmande språk lät: bar-bar-bar (jfr det svenska uttrycket ”prata rabarber”). En viss Barbara från Nikomedia i Mindre Asien skall enligt legenden ha blivit martyr i början av 300-talet sedan hennes far vredgats över att hon blivit kristen och överlämnat henne till bödeln. I samma ögonblick som hon dog slog en blixt ner och förvandlade fadern till en askhög. Senare forskare är osäkra på om Sankta Barbara över huvud taget har funnits. Under medeltidens senare del var hon ett mycket populärt helgon genom att hon räknades in bland de fjorton s.k. nödhjälparna. Hon anropades särskilt vid åskväder.

Namnet Barbara finns belagt i Sverige sedan 1390. Det har varit vanligare bland finlandssvenskarna än hos oss, men under 1900-talets sista år hade det en markant uppgång i Sverige. Vid millennieskiftet fanns det omkring 3000 kvinnor som hette Barbara, vilket är fyra gånger så många som i början av 70-talet.

Den svenska formen Barbro började dyka upp i slutet av 1400-talet. Namnet har varit särskilt vanligt i Norrland och Dalarna (t.ex. hustrun Barbro Stigsdotter i Ornäs, som enligt Peder Svarts krönika räddade Gustav Vasa när han var förföljd av danskarna). Det blev ett modenamn på 1930- och 40-talen (t.ex. Barbro Svensson, ”Lill-Babs”, f. 1938) men har spelat en obetydlig roll i namnskicket under de senaste 30–00 åren. Vid millennieskiftet fanns det omkring 51000 svenskor som bar namnet. Vanliga smekformer är Babs och Babsan.

Redan i vår äldsta bevarade almanacka från 1585 var dagens namn Barbara. Under de följande århundraden förekom emellanåt formen Barbro, och i 1901 års namnlängd blev bytet definitivt. Namnparet Barbara – Barbro introducerades genom tvånamnslängden från 1993.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.