Bartolomeus

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Bartolomeus är den latinska formen av ett hebreiskt mansnamn, Bar-Talmai ’Talmais son’.

Bartolomeus var en av Jesu tolv apostlar. Hans attribut är en kniv (en hänsyftning på hans martyrium – han skall ha flåtts levande) och en bok, och hans minnesdag infaller på dagens datum. I Europas historia är detta datum främst förknippat med den s.k. Bartolomeinatten år 1572, då en massaker ägde rum på franska protestanter i Paris.

Bartolomeusdagen var liksom de övriga apostladagarna halv helgdag från katolsk tid fram till och med 1772. Dagen har även kallats Barsmässa eller Bartelsmässa, och den var förr en viktig märkesdag i bondeårets kalender, en dag som markerade övergången mellan sommar och höst. Från Västergötland kommer rimmet: ”I Battelsmässe ti’ / ska en slakta bagga å bi.” Då är sädesskörden i full gång, och det är rätta tiden att plocka humle och malört. Den första höststormen är att vänta vid Bartolomeus, och vattnet i sjöarna blir svalare. ”Bartolomeus kastar tredje kallstenen i sjön”, har man sagt i Uppland.

Som förnamn har Bartolomeus alltid varit ytterst sällsynt i Sverige; vid millennieskiftet uppgick antalet manspersoner som hette så bara till ett 30-tal. I tvånamnslängden från 1993 bildade Bartolomeus par med det obesläktade Bert (nu 8.2). I den nya namnlängden står Bartolomeus i sin egenskap av gammal märkesdag åter som enda namn.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.