Bengt

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Mansnamnet Bengt är en svensk form av latinets Benedictus ’den välsignade’.

Upphovet till namnet Bengt är den helige Benedictus av Nursia (ca 480–ca 547), Benediktinordens grundare. Hans klosterregel, den s.k. Benediktinregeln som innebär lydnad, celibat och avstående från personlig egendom, kom att få stor betydelse för det medeltida klosterväsendet i Europa. Namnet Benedictus har även burits av ett stort antal påvar. Den engelska formen av Benedictus är Bennet, den franska är Benoît och den spanska och italienska Benito.

Den latinska formen Benedictus fanns i Sverige redan på 1100-talet. Alltifrån 1370-talet förekommer sammandragna former som Bendikt, Benkt, Benct. Namnet var vanligt i medeltida stormannaätter, bl.a. Folkungaätten. Ännu på Bengt Oxernstiernas, ”Resare-Bengts” (1591–1641), tid förekom det främst inom adeln, men senare blev det också ett vanligt allmogenamn. Bland de kända diktare som burit namnet finns Bengt Lidner

(1757–93). Under 1930- och 40-talen var Bengt ett modenamn, men under senare hälften av 1900-talet har det nästan helt kommit ur bruk som tilltalsnamn. Antalet svenskar som hette Bengt var vid millennieskiftet omkring 113000.

Flera folkliga vädermärken har knutits till Bengtdagen. Så som Bengtdagen är, våt eller torr, så ska våren bli.

Tidigast stod det Benedictus på dagens datum i almanackorna. Redan innan 1901 års namnlängd togs i bruk hade den svenska formen Bengt kommit in i stället. I tvånamnslängden från 1993 introducerades namnparet Bengt – Benny. Eftersom det senare namnet har uppstått som en smekform av Benjamin, hör det snarare ihop med detta namn som i den nya namnlängden har 28 december som sitt datum. I den nya namnlängden står därför Bengt åter som enda namn.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.