Berit, Birgit

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Det svenska och norska kvinnonamnet Berit har uppstått ur äldre dialektala former av Birgitta (se 7.10), som i sin tur återgår på ett keltiskt namn med betydelsen ’den höga’. Birgit är en svensk kortform av Birgitta.

Bland de många kortformer som kan föras tillbaka till Birgitta nådde Berit ut i svenskt namnskick betydligt senare än t.ex. Britta. Namnet har utvecklats ur äldre former som Berita, Bereta och är tidigast belagt 1880. I likhet med flera andra norska och danska namn kom det på modet i Sverige på 1930- och 40-talen. Under senare hälften av 1900-talet har det inte spelat någon större roll i namngivningen. Vid millennieskiftet fanns det omkring 35000 svenskor som hette Berit.

Birgit dök upp i svenskt namnskick samtidigt med Berit och var under 1900-talets tre första årtionden en populärare namnform än Birgitta (t.ex koreograferna Birgit Cullberg, 1908–99, och Birgit Åkesson, f. 1908). När 40-talets föräldrar, inspirerade av den näst äldsta av ”Hagaprinsessorna”, började döpa sina döttrar till Birgitta, försvann Birgit som tilltalsnamn och har inte återkommit. Vid millennieskiftet bars namnet av omkring 39000 svenskor.

I gamla almanackor var dagens namn Theophilus till minne av en biskop i Antiokia, död 182. I 1901 års namnlängd försvenskades namnet till Teofil. När en tvånamnslängd introducerades 1993 fanns det bara omkring 300 svenskar som fortfarande hette Teofil, och namnet fick därför utgå till förmån för namnparet Birgit – Britt. I den nya namnlängden hänvisas Britt till Birgittadagen (7.10) och dagens namnpar är i stället Berit – Birgit.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.