Bernhard, Bernt

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Mansnamnet Bernhard är av tyskt ursprung. Den forntyska formen, Berinhart, är sammansatt av ord som betyder ’björn’ och ’hård’, ’stark’. Bernt eller Berndt är en lågtysk form av Bernhard som har utvecklats ur ett äldre Berendt.

Att namnet Bernhard står på dagens datum beror på att den helige Bernhard av Clairvaux (ca 1090–1153) dog den 20 augusti. Han var en av sin tids mest inflytelserika kyrkomän, och hans munkorden, cisterciensorden, nådde under hans tid ända upp till det avlägsna Sverige och inrättade kloster i Alvastra, Nydala och Varnhem.

Det tidigaste svenska belägget för namnet Bernhard är från 1289. Namnet var ganska vanligt under 1800-talet (t.ex. Bernhard von Beskow, Svenska Akademiens ständige sekreterare 1834–68) men har under 1900-talet varit på tillbakagång. Vid millennieskiftet bars det av omkring 7000 svenskar. Bernt har förekommit i Sverige sedan 1300-talet men blev mera allmänt först på 1900-talet. Under 30- och 40-talen var det något av ett modenamn (t.ex. jazzmusikern Bernt Rosengren, f. 1937). Vid millennieskiftet fanns det omkring 27000 svenskar som hette Bernt eller Berndt.

Före 1901 var dagens namn Samuel efter den profet som har fått ge sitt namn åt två av Gamla testamentets böcker, medan Bernhards dag var 19 april. Det senare datumet råkade vara Olaus Petris dödsdag, och 1901 sattes Olaus Petri in där i stället för Bernhard, som flyttades till Sankt Bernhards dödsdag. Namnparet Bernhard – Bernt introducerades genom tvånamnslängden från 1993.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.