Berta, Bert

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Kvinnonamnet Berta är en kortform av forntyska namn med förleden Ber(h)t-, som betyder ’ljus’, ’lysande’ (jfr sv. bjärt, eng. bright). Samma namnelement ingår i mansnamnet Bert, som är den engelska kortformen av Albert.

På 500-talet fanns det en engelsk drottning vid namn Bertha, som själv var kristen men gift med den hedniske kung Ethelbert. Hon lyckades inte omvända sin man men blev ändå helgonförklarad efter sin död. På 1300-talet förekom namnet Berta i Skåne, som då tillhörde Danmark, medan det tidigaste belägget från svenskt område är från 1699. Berta var ett populärt namn i 1800-talets Sverige men har sedan dess blivit allt sällsyntare och förekommer knappast alls som tilltalsnamn i dagens Sverige. Antalet svenskor som hette Berta eller Bertha var vid millennieskiftet omkring 6000.

Bland de kända kvinnor som har burit namnet finns österrikiskan Bertha von Suttner (1843–1914) som skrev ”Ned med vapnen” och 1905 fick Nobels fredspris. Hennes namne Bertha Krupp representerade en motsatt hållning till krigsindustrin. Hon var gift med ledaren för den tyska Kruppkoncernen, och när man där producerade en artilleripjäs som fick stor användning under första världskriget, döptes den av folkhumorn till ”Dicke Bertha” (”Tjocka Berta”).

Bert har använts som förnamn i Sverige sedan 1882. Det hade sin storhetsperiod på 1930- och 40-talen men förekommer i dag knappast alls som tilltalsnamn – detta trots att Anders Jacobssons och Sören Olssons böcker om Bert har gjort succé bland de ungdomar som är på väg att bli nästa föräldrageneration. Vid millennieskiftet fanns det omkring 10000 svenskar som hette Bert eller Berth.

Före 1901 var dagens namn Malakias, vilket är den äldre stavningen av Malaki, den profet som har skrivit den sista av Gamla testamentets böcker. Berta kom in i almanackan genom 1901 års namnlängd. I tvånamnslängden från 1993 kombinerades namnet med Berthold, men i den nya namnlängden har Berthold flyttats till Bertil (11.6) och ersatts på dagens datum av Bert.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.