Birgitta, Britta

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Kvinnonamnet Birgitta är en nordisk ombildning av Brigida, som är en latinisering av det keltiska Brigit, ’den höga’. Britta är ett svenskt namn som uppstått genom sammandragning av en äldre form av Birgitta, Brigitta.

Tre kvinnor har mer än andra bidragit till att Birgitta i dag är ett av de vanligaste svenska kvinnonamnen: det irländska helgonet Brigida, vår egen Heliga Birgitta och prinsessan Birgitta (f. 1937).

Brigida, som har sitt namn efter en förkristen keltisk eldgudinna, Brigit, var en abbedissa som föddes omkring 450 och dog omkring 523. Hon ska ha grundat det första iriska nunneklostret i Kildare. Hennes namn nådde Sverige på 1100-talet, då den norska prinsessan Brigitta blev gift med den svenske jarlen Birger Brosa. Ungefär tvåhundra år senare föddes Birgitta Birgersdotter (ca 1303–1373), vårt lands mest kända religiösa personlighet. Hon dikterade sina himmelska uppenbarelser för munkar som översatte dem till latin, och hon grundade ett kloster i Vadstena. Hon helgonförklarades 7 oktober 1391, och detta datum har även blivit hennes minnesdag.

Efter att ha varit en ganska ovanlig namnform decennierna kring 1900 kom Birgitta tillbaka på 1930-talet och blev ett modenamn under de följande årtiondena genom ”Hagaprinsessan” Birgitta. Under 1940-talet var Birgitta det vanligaste tilltalsnamnet på nyfödda flickor, och ännu under 1950-talet hörde det till de tre vanligaste flicknamnen. Under 1900-talets sista decennier har det däremot kommit helt ur bruk som tilltalsnamn. Vid millennieskiftet bars det av omkring 182000 kvinnor, vilket gör det till det sjunde vanligaste kvinnonamnet i Sverige. Flera smekformer finns, t.ex. Bibi, Bibbi och Biggan.

I den folkliga traditionen blev Birgittadagen, Brittmässan, en viktig märkesdag. Ofta infaller den under en period med vackert höstväder, brittsommar. Den folkliga formen av Birgitta blev Brita (tidigast belagd 1502) och Britta. Vid millennieskiftet fanns det omkring 21000 svenskor som hette Britta och omkring 18000 som hette Brita. Under 1900-talet har sidoformer som Britt, Birgit och Berit (se 13.10) fått stor utbredning.

Namnet Birgitta fanns på dagens datum redan i de äldsta almanackorna. Namnparet Birgitta – Britta lanserades i tvånamnslängden från 1993.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.