Björn, Bjarne

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Björn är ett nordiskt mansnamn som återgår på djurbeteckningen björn. Bjarne är en norsk form av Björn och motsvarar fornsvenskans Biärne.

Namnet Björn finns på runstenar och var i förkristen tid utbrett i hela Norden. Tillsammans med Ulf (varg) och Arne (örn) visar det att man då gärna gav pojkar namn efter kraftfulla rovdjur. I Sverige förekom Björn framför allt i Svealand, där det också var kunganamn: omkring 830 fanns det en kung i Birka som hette Björn. Namnet levde kvar längst i Värmland och fick i början av 1800-talet en renässans, bl.a. genom Tegnérs ”Frithiofs saga”, där Frithiofs vapenbroder heter Björn. Det var också mycket populärt under mitten av 1900-talet. Vid millennieskiftet fanns det omkring 60000 svenskar som hette Björn. De vanligaste smekformerna är Björne och Nalle.

Den norska formen Bjarne har förekommit även i Sverige sedan slutet av 1800-talet. Den var inte ovanlig vid 1950- och 60-talen. Vid millennieskiftet fanns det omkring 3000 personer som hette Bjarne.

I gamla svenska almanackor fanns helgonnamnet Leontius på dagens datum. Leontius var den första kristna martyren i Ryssland, en biskop i Rostov som slogs ihjäl av hedningar på 1070-talet. Björn kom in i hans ställe 1901 och fick sällskap med Bjarne i tvånamnslängden från 1993.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.