Bo

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Bo är ett nordiskt mansnamn som betyder ’den bofaste’.

Formen Boe förekommer redan på runstenar. Ett annat gammalt förnamn med samma betydelse är Bonde, som sparsamt har levt kvar i Skåne och Småland (omkring 500 belägg vid millennieskiftet). Under medeltiden hette flera danska och svenska stormän Bo. Ett exempel är drotsen Bo Jonsson Grip, 1300-talets rikaste man i Sverige som ägde mer än 1500 gårdar och lät bygga Gripsholm. Namnet Bo förekom länge enbart inom adeln; det var först på 1900-talet som det fick spridning inom alla grupper i samhället. På 1940-talet blev det ett modenamn och låg på tredje plats bland pojknamnen efter Lars och Jan. Vid millennieskiftet fanns det omkring 93000 svenskar som hette Bo, vilket innebär att namnet totalt sett kommer på tjugonde plats bland mansnamnen. De vanligaste smekformerna är Bosse och Bobo.

På 1800-talet och tidigare var dagens namn Bonifacius. Detta helgon, som fortfarande är ihågkommet i flera länders almanackor, missionerade på 700-talet framgångsrikt i Tyskland. När Sverige fick en ny namnlängd 1901 ansåg namnkommittén att Bo var en lämplig ersättning för det gamla helgonnamnet: på så sätt fick de två första bokstäverna stå kvar. I tvånamnslängden från 1993 lanserades Bo – Boris som namnpar, vilket kunde ge intrycket att de båda namnen är besläktade. Det är de inte; Boris är ett slaviskt namn (se 10.6). I den nya namnlängden står Bo åter som enda namn.

5 juni är Danmarks nationaldag.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.