Bodil, Boel

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Både Bodil och Boel är danska former av det gamla nordiska kvinnonamnet Bothild, som är sammansatt av bot ’bättring’ och hild ’strid’.

Ett tidigt belägg för namnet är den svenska kvinna med namnet Bothild som var gift med kung Erik Ejegod av Danmark och som dog på vallfärd år 1103. En latinisering av namnet, Botilda, ledde till den mera folkliga namnformen Botilla som i sin tur gav upphov till smekformen Bolla, känd från Frödings dikt ”Det var dans borti vägen”. Formerna Bodil och Boel levde kvar i de gamla danska landskapen Skåne och Halland, inte minst i bondemiljö, tillsammans med former som Bodel och Bodela. På Gotland har formen Bodilla varit vanlig. Bland de kända svenskor som bär namnen Bodil eller Boelfinns fysikern Bodil Jönsson (f. 1942), författarinnan Bodil Malmsten (f. 1944) och rektorn för Lunds universitet Boel Flodgren (f. 1942).

Vid millennieskiftet fanns det fortfarande 365 svenskor som hette Botilda, men den i särklass vanligaste formen är i dag Bodil. Så hette vid millennieskiftet omkring 8000 kvinnor. De som hette Boel var vid samma tidpunkt omkring 2500. Båda namnformerna har fortfarande sin största utbredning i sydligaste Sverige. Namnet Bolla lever kvar mycket sparsamt i södra och västra Sverige.

I gamla almanackor var dagens namn Polykarpus. Så hette en biskop i Smyrna som blev martyr omkring år 155. Namnet Polykarpus användes i svenska adelsätter på 1600-talet och förekommer också i en folkbok som hade stor spridning vid samma tid, ”Polycarpus eller Riddar Finke”. Det byttes 1901 ut mot Botilda, som i sin tur ersattes 1993 av namnparet Bodil – Boel.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.