Börje, Birger

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Mansnamnet Börje återgår på fornsvenskans Byrghe, Byrie, som i sin tur har utvecklats ur Birger. Birger är ett gammalt svenskt namn som i fornsvenskan skrevs Birghir, Byrghir och som betyder ’hjälpare’ (jfr bärga).

Börje är känt sedan 1529 och förekom länge mest som bondenamn i västra och södra Sverige. I vissa familjer var det ett namn som gavs åt äldste sonen, början på den barnaskara som skulle följa. Det var vanligt på 1930-, 40- och 50-talen (t.ex. ishockeyspelaren Börje Salming, f. 1951). Vid millennieskiftet bars namnet av omkring 30000 svenskar.

Birger förekommer redan på runstenar och var under medeltiden ett stormansnamn med särskild förankring i Östergötland. Birger Jarl (född i Bjälbo och död i Stockholm 1266) bar namnet, liksom hans sonson kung Birger Magnusson (död 1321). Senare blev Birger ett bondenamn som uppträdde i olika dialektala former. Det hörde till de gamla nordiska namn som kom på modet på 1910- och 20-talen men har sedan dess varit på retur. Antalet svenskar med namnet Birger uppgick vid millennieskiftet till omkring 24000.

I gamla almanackor var dagens namn Primus till minne av en romersk martyr på 200-talet. I flera europeiska almanackor står Primus tillsammans med sin bror Felicianus, men i de svenska försvann den senare. Orsaken kan vara så enkel som att almanackorna på 1600-talet var knappt hälften så stora som en fickkalender – långa namn fick inte plats! Primus betyder ”den förste” på latin, vilket är förklaringen till att kommittén bakom 1901 års namnlängd vitsigt ersatte namnet med Börje. I tvånamnslängden från 1993 flyttades Petra och Petronella till dagens datum, men i den nya namnlängden är Börje tillbaka, nu tillsammans med Birger.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.