Botvid, Seved

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Botvid är ett nordiskt mansnamn som är sammansatt av bot ’bot’, ’bättring’ och det fornsvenska vidh(er) ’skog’, ’träd’ (samma ord som ved). Seved är en yngre form av det fornsvenska Sigvid, som är sammansatt av ord med betydelsen ’seger’ och ’skog’, ’träd’.

Den äldste kände svensken med namnet Botvid är Södertörns apostel Sankt Botvid. Enligt legenden var han en sörmlänning som övergick till kristendomen i England och återvände som missionär. Han blev martyr omkring år 1120 när en träl som han friköpt slog ihjäl honom med en yxa i Stockholms skärgård. Några år senare fördes hans reliker till den kyrka söder om Stockholm som heter Botkyrka efter honom. Han avbildas med en yxa i högra handen och en fisk i vänstra. I Botkyrka kommun, som är en av de mest mångkulturella i Sverige, uppmärksammas Sankt Botvids dag varje år. Som personnamn har Botvid varit sällsynt under hela 1900-talet; vid millennieskiftet bars namnet bara av omkring 200 personer.

Den fornsvenska formen Sigvid förekommer redan på runstenar. Formen Seved finns belagd sedan slutet av 1400-talet och finns som arvnamn i ett par västgötska adelssläkter. Under 1900-talet användes det särskilt på 20- och 30-talen. Vid millennieskiftet fanns det omkring 1000 svenskar som bar namnet.

Botvid har varit dagens namn i Sverige ända sedan medeltiden. Seved fanns i 1790-talets almanackor på datumet 27 juli men utmönstrades till förmån för Marta och återkom inte förrän 1901, då med 22.10 som sitt datum. I tvånamnslängden från 1993 sammanfördes Botvid och Seved på grund av den gemensamma efterleden.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.