Bror

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Bror är ett nordiskt mansnamn som återgår på ett äldre Broder och är identiskt med substantivet broder.

Den fornsvenska formen Brodhir finns redan på runstenar. Namnet Broder bars på 1300-talet av en halländsk stamfader inom ätten Leijonhufvud och återupptogs i början av 1800-talet. Formen Bror är känd sedan 1536 och var vid den tiden rätt vanlig i södra och västra Sverige. I äldsta tid gavs namnet aldrig till det äldsta barnet utan bara till någon av de yngre bröderna i syskonskaran. Det förekommer som arvnamn i flera adelsätter.

Bror var ett vanligt namn årtiondena kring 1900 (t.ex. konstnären Bror Hjorth, 1894–1968) men har på senare tid inte spelat någon märkbar roll i namngivningen. Vid millennieskiftet bars namnet av omkring 25000 svenskar. Omkring 400 personer i dagens Sverige heter Lillebror.

Det äldsta namnet på dagens datum är Placidus. Det stod där till minne av en martyr som blev dränkt av pirater i Messinas hamn tillsammans med sina syskon och trettio munkar. 1901 ersattes detta namn av Bror, som i tvånamnslängden från 1993 sammanfördes med det obesläktade Bruno (se 17.7). I den nya namnlängden är Bror åter enda namn.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.