Brynolf

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Mansnamnet Brynolf har nordiskt ursprung och är sammansatt av stammen i ordet brynja och ulf ’varg’.

Att namnet återfinns på dagens datum beror på att relikerna efter en av medeltidens främsta kyrkomän i Sverige, Skarabiskopen Brynolf Algotsson, skrinlades den 16 augusti. Han dog 1317 efter att ha författat fyra rimofficier på latin, vilket gör honom till Sveriges äldste kände skald på romarspråket. Brynolf saligförklarades vid 1400-talets slut, och hans dag blev en folklig märkesdag. Vid brynnelsmässan skulle höskörden vara avslutad, efter den dagen bet inte lien på gräset.

Den fornsvenska formen av namnet som fortfarande finns kvar i Norge är Brynjulf. Under medeltiden var Brynolf särskilt vanligt i Skara stift, som då även omfattade Värmland. En dialektal form som ännu lever kvar, fast sparsamt, är Bryngel. Under 1900-talet har namnet Brynolf blivit alltmera sällsynt. Vid millennieskiftet bars det av omkring 1000 svenskar, och av dem var det bara 7% som hade det som tilltalsnamn.

I våra äldsta almanackor stod det Rochus till minne av ett franskt 1300-talshelgon. Han vårdade människor som insjuknat i böldpest och blev därför de pestsmittades speciella skyddspatron. Namnet byttes 1721 ut mot Brynolf, och det namnet har sedan dess stått kvar på dagens datum. I tvånamnslängden från 1993 förekom namnparet Brynolf – Sigyn, men i den nya namnlängden står Brynolf åter som enda namn.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.