Carina, Carita

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Kvinnonamnet Carina har latinskt ursprung och är avlett av adjektivet carus ’kär’. Det uppfattas dock ofta som en utvidgad form av Karin. Kvinnonamnet Carita är ursprungligen italienskt och bildat till latinets caritas ’barmhärtighet’.

Både Carina och Carita har förekommit i svenskt namnskick sedan slutet av 1800-talet. Danskonstnärinnan Carina Ari (1897–1970) fick sitt förnamn efter en spansk dansös som hennes far hade sett uppträda. På 1950- och 60-talen blev Carina ett modenamn, och vid millennieskiftet fanns det omkring 46000 svenskor som hette Carina (t.ex. författarinnan Carina Burman, f. 1960).

Carita har blivit ett betydligt vanligare namn i svenskspråkiga Finland än i Sverige, där det vid millennieskiftet bara fanns omkring 2000 kvinnor som bar namnet. Flera av dem finns på Gotland, som av tradition har haft nära kontakter med Finlands svenskbygder.

Det gamla namnet på dagens datum är Stanislaus. Så hette en biskop i Krakow på 1000-talet som blev dödad framför altaret i sin egen kyrka och sedermera Polens skyddshelgon. År 1901 utmönstrades Stanislaus till förmån för Gustava, som då var ett vanligt namn men i dag är på väg att dö ut. I tvånamnslängden från 1993 hade det ersatts av Lilian och Lilly (nu 6.9).

Namnen Carina och Carita fanns båda med i tvånamnslängden från 1993 men på andra platser än i den nuvarande namnlängden. Carinas datum var den 25.11 och Caritas den 19.9.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.