Cecilia, Sissela

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Cecilia är ett kvinnonamn av latinskt ursprung som ursprungligen har varit ett romerskt släktnamn, Cæcilius, Cæcilia, bildat till adjektivet cæcus ’blind’. Sissela är en försvenskad form av Cecilia.

Sankta Cecilia, vars minnesdag infaller på dagens datum, skall enligt legenden ha varit en högättad romersk jungfru som gick över till kristendomen och lovade att förbli jungfru. Detta löfte höll hon ståndaktigt när hon sedan blev bortgift. När hennes man och hans bror blev åsyna vittnen till hur en vitklädd ängel överräckte doftande blommor från paradiset till Cecilia, blev de så gripna att även de lät döpa sig och avrättades som martyrer. Kort efteråt gick Cecilia samma öde till mötes. Det har senare framkommit att legenden är ohistorisk; dess bakgrund är att en romersk matrona vid namn Cecilia lät bygga en kyrka i stadsdelen Trastevere i Rom. Legenden har uppenbarligen diktats för att ge en förklaring till kyrkans namn.

Sankta Cecilia har sedan 1500-talet varit alla kyrkomusikers speciella skyddshelgon. I den kyrkliga konsten avbildas hon ofta spelande på en orgel.

Den äldsta kända kvinnan i Sverige med namnet Cecilia är Erik den heliges moder som levde på 1100-talet. Även Gustav Vasas mor hette Cecilia, liksom hans dotter. Rätt tidigt uppstod skandinaviska former av namnet, i Danmark och Norge Sidsel, i Sverige bl.a. Sissela. Det har även bildats smekformer som Cissi, Cilla och Silja, av vilka den sistnämnda även förekommer som finskt kvinnonamn utan anknytning till Cecilia.

Cecilia var ett populärt namn på 1940-talet och upplevde en förnyad våg av popularitet under 70- och 80-talen som ännu inte har upphört. Kanske har Cornelis Vreeswijks ballad om Fredrik åkare och ”den söta fröken Cecilia Lind” spelat in. Vid millennieskiftet fanns det omkring 61000 svenskor som hette Cecilia, vilket gör namnet till ett av de 25 vanligaste kvinnonamnen i Sverige. I jämförelse med den siffran var de som vid samma tidpunkt hette Sissela inte många, bara omkring 130.

I almanackorna har Cecilia varit dagens namn från äldsta tid. I tvånamnslängden från 1993 lanserades namnparet Cecilia – Cornelia, men i den nya namnlängden har Cornelia bytts ut mot Sissela.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.