Charlotta, Lotta

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Charlotta är en latinisering av det franska namnet Charlotte, som är en femininform av Charlot, en diminutiv av Charles (= Karl). Lotta är en svensk kortform av Charlotta.

Namnet Charlotta har använts i Sverige sedan mitten av 1600-talet. Det kom in i almanackan 1772 för att hedra hertig Karls (sedermera Karl XIII:s) gemål Hedvig Elisabet Charlotta av Holstein-Gottorp, svensk drottning 1809–18. Under 1700- och 1800-talen var Charlotta den vanligaste formen, men när namnet på 1900-talet blev populärt igen var det i den franska formen Charlotte. På 1950- och 60-talen förekom särskilt sammansättningen Ann-Charlotte. Vid millennieskiftet fanns det omkring 60000 svenskor som heter Charlotta eller Charlotte.

Redan tidigt på 1700-talet förekom kortformen Lotta som tilltalsnamn. En annan kortform är Lotten. Lottarörelsen, vars officiella namn är Riksförbundet Sveriges lottakårer, har fått sitt namn efter dikten om Lotta Svärd i Runebergs ”Fänrik Ståls sägner”. På 1960- och 70-talen började det bli vanligt att Lotta användes som officiell namnform, och i dag bärs namnet av omkring 3000 kvinnor i Sverige (t.ex. författarinnan Lotta Olsson Anderberg, f. 1973).

Det gamla namnet på dagens datum, som 1772 byttes ut mot Charlotta, var Pancratius och bars ursprungligen av en romersk martyr. Namnparet Charlotta – Lotta introducerades genom tvånamnslängden från 1993.

I folktraditionen har dagen på många håll setts som den första gökdagen. Då ska man höra göken gala, om så snön ligger jäms med gärdsgårdarna, har det sagts i Värmland.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.