Dagny, Helny

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Dagny är ett nordiskt kvinnonamn som är sammansatt av orden ’dag’ och ’ny’. Helny är en svensk nybildning i analogi med Dagny, sammansatt av ’hel’ och ’ny’, men kan även vara en engelsk smekform för Helena.

Dagny förekommer som kvinnonamn i den nordiska sagalitteraturen, men det finns inga historiska belägg för att det har använts under denna tid. Det fick spridning i de nordiska länderna under 1800-talets nordiska namnrenässans, tidigare i Danmark och Norge än i Sverige. Det första svenska belägget är från 1869. Hjältinnan i Ibsens drama ”Härmännen på Helgeland” heter Dagny. Samma namn hade en känd kvinnotidskrift som utkom 1886–1913 och efterträddes av Hertha. I vår tid associerar säkert många namnet med en känd sång av Owe Thörnqvist, ”Dagny”.

I namngivningssammanhang har det inte spelat någon roll på de senaste femtio åren. Antalet kvinnor i Sverige som hette Dagny var vid millennieskiftet omkring 11000. Det äldsta belägget för Helny är från 1817. Det var populärt under 1800-talets senare hälft och 1900-talets början, särskilt på Gotland och i Dalarna. Vid millennieskiftet fanns det omkring 1000 svenskor som hette Helny.

I de medeltida helgonkalendarierna fanns två namn på dagens datum, Protus och Hyacinthus. Så hette två romerska bröder som dog martyrdöden i antikens Rom. De svenska almanackorna behöll bara Protus; Hyacinthus försvann därför att de gamla almanackorna var så små att hans namn inte fick rum. Protus byttes 1901 ut mot Dagny. I tvånamnslängden från 1993 sammanfördes Dagny och Daniela (se 11.12), men i den nya namnlängen har namnparet i stället blivit Dagny – Helny.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.